Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г.

Перейти вниз

Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г. Empty Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г.

Сообщение  UT1EA в Сб Ноя 23, 2013 10:30 am

Время неумолимо бежит вперед, а наши главнюки упорно молчат, в надежде на авось. Хочу ознакомить всех с выводами юриста на нашу ситуацию:

Стан та орієнтовні дії
обласних, регіональних відділень та колективних членів ЛРУ відповідно до вимог Закону України “Про громадські об’єднання”

Члени ЛРУ та керівники обласних відділень ЛРУ часто-густо запитують про подальшу долю таких відділень відповідно до вимог  Закону України “Про громадські об’єднання”.
Категоричні поради надати не можливо, оскільки вирішувати повинна кожна громада окремо у кожному випадку залежно від наявних документів: про реєстрацію або легалізацію таких об’єднань та змісту статутів в частині відносин з ЛРУ. Звіряючи данні документи з вимогами Закону України “Про громадські об’єднання”, можливе прийняття рішення про подальшу долю обласних відділень ЛРУ, колективних членів ЛРУ та регіональних відділень ЛРУ.
Даний аналіз, скоріше, призначений для обговорення та подальшого прийняття рішень. Доцільне також дане питання розглянути та обговорити на засіданні Ради ЛРУ та на форумах веб-сайтів обласних відділень ЛРУ, колективних членів ЛРУ та регіональних відділень ЛРУ.

І. Зверніть увагу на Закон України “Про громадські об’єднання”
Місцеві осередки – обласні та регіональні відділення Ліги радіоаматорів України відповідно до Закону не передбачені.
Колективні члени Ліги радіоаматорів України відповідно до Закону не передбачені.
Тобто їх діяльність обласних, регіональних відділень та колективних членів Ліги радіоаматорів України відповідно до вимог Закону припиняється.

ІІ. Зверніть увагу на  Закон України “Про громадські об’єднання” Розділ V:
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
7. Всеукраїнські та міжнародні громадські організації, зареєстровані на день введення цього Закону в дію, вважаються громадськими організаціями, що підтвердили свій всеукраїнський статус. Місцеві осередки таких громадських організацій можуть враховуватися для цілей частин сьомої - дев'ятої статті 19 цього Закону як їх відокремлені підрозділи протягом строку, визначеного пунктом 8 цього розділу.
Ст.. 19 ч. 7. Відомості про всеукраїнський статус громадського об'єднання перевіряються щороку уповноваженим органом з питань реєстрації з даних реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, форма якої затверджується Міністерством юстиції України.
8. Правовий статус місцевих осередків громадських організацій, які діяли зі статусом юридичної особи на день введення цього Закону в дію, має бути приведений у відповідність із цим Законом протягом п'яти років з дня введення його в дію. Рішення про припинення таких осередків як юридичних осіб приймається вищим органом управління громадської організації. Правонаступником майна, активів та пасивів таких осередків є відповідна громадська організація.

Таким чином:
- Міністерство юстиції на даний час виконало ст. 7 Закону та номінально ОВ ЛРУ для всеукраїнської організації ЛРУ визнало у вигляді відокремлених підрозділів (терміном 1 рік – тобто на 2013 рік). Вже на 2014 рік така дія для ЛРУ припиняється.
Тому є потреба в негайної розробці оновленого статуту ЛРУ.
- ОВ ЛРУ та РВ ЛРУ повинні діяти за запропонованою Законом схемою (якщо в документах про реєстрацію або легалізацію міститься сполучення «місцевий осередок ЛРУ», обласне відділення ЛРУ», «регіональне відділення ЛРУ», «колективний член ЛРУ» діяльність такого підрозділу ЛРУ припиняється шляхом саморозпуску або у разі перевищення терміну в 5 років за поданням МЮ через рішення суду).

Запропонована Законом України “Про громадські об’єднання” схема дій:
Розділ IV ОСОБЛИВОСТІ ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ
Стаття 25. Способи припинення діяльності громадського об'єднання
1. Припинення діяльності громадського об'єднання здійснюється:
1) за рішенням громадського об'єднання, прийнятим вищим органом управління громадського об'єднання, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;
2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення цієї юридичної особи у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
3. Якщо вартості майна громадського об'єднання зі статусом юридичної особи, яке безпосередньо здійснює підприємницьку діяльність і щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такого громадського об'єднання відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Стаття 26. Добровільне припинення діяльності громадського об'єднання
1. Громадське об'єднання має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
2. Діяльність громадського об'єднання без статусу юридичної особи вважається припиненою з дня отримання повідомлення про таке рішення від особи, уповноваженої представляти це об'єднання, уповноваженим органом з питань реєстрації. На підставі зазначеного повідомлення уповноважений орган з питань реєстрації вносить відомості про припинення діяльності зазначеного громадського об'єднання до Реєстру громадських об'єднань.
3. Рішення про саморозпуск громадського об'єднання приймається у порядку, встановленому статутом цього об'єднання. Вищий орган управління, який прийняв рішення про саморозпуск громадського об'єднання, створює ліквідаційну комісію або доручає керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадського об'єднання як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна громадського об'єднання після його ліквідації відповідно до статуту.

Стаття 27. Реорганізація громадського об'єднання
1. Реорганізація громадського об'єднання, яке має статус юридичної особи, здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення громадського об'єднання, яке приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.
2. Вступ громадської організації або громадської спілки до складу громадської спілки не є реорганізацією громадського об'єднання і не має наслідком припинення його діяльності.

Стаття 29. Порядок припинення громадського об'єднання
1. Припинення громадського об'єднання включає:
1) припинення внутрішньо-організаційної діяльності громадського об'єднання;
2) припинення громадського об'єднання як юридичної особи.
3. Припинення внутрішньо-організаційної діяльності громадського об'єднання, у тому числі передання до відповідних архівних установ документації громадського об'єднання, здійснюється протягом 60 днів з дня, зазначеного у частині другій цієї статті. Протягом встановленого часу управління поточними справами громадського об'єднання, спрямованими на припинення його діяльності, здійснює керівний орган громадського об'єднання. Після завершення зазначених дій діяльність керівного органу громадського об'єднання припиняється (за винятком покладених на нього повноважень ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації).
4. Припинення громадського об'єднання як юридичної особи не може бути зупинено або скасовано цим об'єднанням після дня, зазначеного у частині другій цієї статті.
5. У разі прийняття судом рішення про припинення юридичної особи громадського об'єднання з підстав, зазначених у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", громадське об'єднання протягом шести місяців в довільній формі повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації про продовження діяльності без статусу юридичної особи та надає відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об'єднання, в обсязі, визначеному пунктом 3 частини другої статті 16 цього Закону.

III. ОВЛРУ та РВЛРУ, де є в реєстраційних або легалізованих документах сполучення «місцевий осередок ЛРУ», обласне відділення ЛРУ», «регіональне відділення ЛРУ», мають визначитися за наступними кроками:
1. Припинення діяльності ОВЛРУ (ст. 25, ст. 29) шляхом: саморозпуску (ст. 26) або реорганізації (ст. 27).
2. Якщо громада вирішує:
– на базі ОВЛРУ утворення нового громадського об’єднання за формою «громадська організація» або «громадська спилка» як юридичної особи (ст. 7, ст.9) (з власним статутом, незалежним від статуту ЛРУ). У такому разі відносини з ЛРУ – на підставі ст. 6 ч. 1:
(ст.. 6 ч. 1. Громадські об'єднання мають право реалізовувати свою мету (цілі) шляхом укладення між собою на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення відповідно до цього Закону громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений законом).
– утворення на базі ОВЛРУ громадського об’єднання з формою ГО без юридичної особи приватного права (шляхом повідомлення). У цьому разі взаємовідносини з ЛРУ не уявляються можливими, а враховуються лише фізичні особі – члени ЛРУ + якщо бажають окремі р\клуби в області – юридичні особи.

ІV. Для громадських об’єднань, де не має в реєстраційних або легалізованих документах сполучення «місцевий осередок ЛРУ», «обласне відділення ЛРУ», «регіональне відділення ЛРУ», «колективний член ЛРУ», вважаються окремими від ЛРУ юридичними особами – при наявності колишніх дій з реєстрації. Для них дії щодо припинення діяльності не потрібні. Але потрібна ретельна перевірка їх Статутів та приведення їх до вимог Закону України.

V. Відокремлені підрозділи ЛРУ
Закон України “Про громадські об’єднання”
Стаття 13. Відокремлені підрозділи громадського об'єднання
1. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням відповідного керівного органу громадського об'єднання згідно із статутом.
2. Відокремлені підрозділи громадського об'єднання не є юридичними особами.
3. Відомості про утворені відокремлені підрозділи громадського об'єднання подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об'єднання.
Таким чином:
найпростіший та надійніший спосіб – можливо ввести в усіх областях, АР Крим,
м.м. Києві та Севастополі відокремлені підрозділи. Їх функція: підтвердження статусу ЛРУ як «всеукраїнського об’єднання ЛРУ» та координація роботи з фізичними особами – членами ЛРУ (спрощене – це індивідуальні члени ЛРУ - фізичні особи). Створення відокремлених підрозділів в областях, АРК, місцях Києві та Севастополі ЛРУ змушено зробити вже у цьому році (див. ст. 19 ч. 7). Тобто у цьому році оновити в нової редакції Статут ЛРУ (на прикладі Спилки юристів України). Тому потрібен терміново проект оновленого Статуту ЛРУ для обговорення, шліфування та прийняття на позачергової цього року Конференції ЛРУ.

Для поняття вищевикладеного в Таблиці 1 та Таблиці 2 надана деяка інформація для подальшого аналізу та обговорення.
У Додатку розміщені первинні документи про реєстрацію або легалізацію, за якими складений цей аналіз.
Джерело використаної інформації – офіційний веб-сайт ЛРУ.

На мою думку було б доцільне:
1. Головам ОВЛРУ, Головам інших радіоаматорських громадських організацій провести ретельну перевірку установочних документів на предмет відповідності до Закону України та зазначеному вище аналізу. Рішенням зібрання або керівного органу ОВЛРУ, РВЛРУ, колективним членам ЛРУ створити робочі групи з питань напрацювання та надання пропозицій щодо приведення громадських об’єднань до вимог Закону України “Про громадські об’єднання”. Робочим групам надати пропозицій до початку роботи чергової Ради ЛРУ-2013.
2. Негайно надати для розгляду та обговорення радіоаматорською громадою всі проекти Статуту ЛРУ (основний та альтернативні).
3. Розглянути питання на засіданні Ради ЛРУ щодо приведення статуту ЛРУ до вимог Закону України “Про громадські об’єднання”, у т.ч. обговорення питання про проекти статутів ЛРУ.
4. Розглянути питання на засіданні Ради ЛРУ щодо дій структурних підрозділів ЛРУ (осередків типа ОВЛРУ, РВЛРУ) з приведення до вимог законодавства України документів та структури.
5. Прийняття рішення громадами в областях, АРК, місцях Києві та Севастополі (там, де є потреба) можливо здійснити синхронно, наприклад на протязі одного обраного місяця. Прийняти рішення про такі дії можливо обговорити на засіданні Ради ЛРУ.

Пащенко В.І. UT2UQ

Таблиця 1
Стан та орієнтовні дії ОВ ЛРУ відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання”

№ з/п Найменування об’єднання за адміністративною територією України Легалізація або
реєстрація як  місцевий (обласний) осередок ЛРУ (обласне відділення ЛРУ, місцеве відділення ЛРУ)
Легалізація або
реєстрація як окрема юридична особа, не залежна від ЛРУ
Орієнтовні рекомендовані дії відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання”
(за добровільним рішенням членів об’єднання) Можливість створення відокремленого підрозділу ЛРУ для підтвердження статусу «всеукраїнської» та роботі з членами ЛРУ – фізичними особами
1 2 3 4 5 6
1 Сумське ОВ Легалізація ОВ ЛРУ Припинення діяльності ОВ ЛРУ (ст. 25, ст. 29) шляхом: саморозпуску (ст. 26) або реорганізації (ст. 27).
Можливе створення окремої юр. особи (громадської організації або громадської спилки) Створення відокремленого підрозділу ЛРУ
2 Тернопільська область ("ТАРК") Окрема юр. особа Залишення в ЛРУ (за умов ЛРУ як громадської спилки) за договором з ЛРУ Створення відокремленого підрозділу ЛРУ
3 Черкаське ОВ
("ЧМРК") На прохання керівникові, відповідь не отримана Не можливо сформулювати орієнтовні рекомендації Створення відокремленого підрозділу ЛРУ
4 Закарпатське ОВ На прохання до UT7DK  про надання скан. документа – відповідь негативна
UT7DK: «Скан интересующего Вас документа выслать не могу» Не можливо сформулювати орієнтовні рекомендації Створення відокремленого підрозділу ЛРУ
5 Дніпропетровське ОВ не зареєстровано Можливе створення окремої юр. особи (громадської організації або громадської спилки) Створення відокремленого підрозділу ЛРУ

подовження таблиці 1

6 Одеське ОВ Легалізація ОВ ЛРУ Припинення діяльності ОВ ЛРУ (ст. 25, ст. 29) шляхом: саморозпуску (ст. 26) або реорганізації (ст. 27).
Можливе створення окремої юр. особи (громадської організації або громадської спилки) Створення відокремленого підрозділу ЛРУ
7 Херсонське ОВ не зареєстровано Можливе створення окремої юр. особи (громадської організації або громадської спилки) Створення відокремленого підрозділу ЛРУ
8 Полтавське OB Реєстрація ОВ ЛРУ Припинення діяльності ОВ ЛРУ (ст. 25, ст. 29) шляхом: саморозпуску (ст. 26) або реорганізації (ст. 27).
Можливе створення окремої юр. особи (громадської організації або громадської спилки) Створення відокремленого підрозділу ЛРУ
9 Донецьке ОВ Реєстрація ОВ ЛРУ Припинення діяльності ОВ ЛРУ (ст. 25, ст. 29) шляхом: саморозпуску (ст. 26) або реорганізації (ст. 27).
Можливе створення окремої юр. особи (громадської організації або громадської спилки) Створення відокремленого підрозділу ЛРУ
10 ОВ АР Крим не зареєстровано Можливе створення окремої юр. особи (громадської організації або громадської спилки) Створення відокремленого підрозділу ЛРУ
11 МВ м. Севастополя не зареєстровано Можливе створення окремої юр. особи (громадської організації або громадської спилки) Створення відокремленого підрозділу ЛРУ
продовження таблиці 1

12 Рівненське ОВ Реєстрація ОВ ЛРУ Припинення діяльності ОВ ЛРУ (ст. 25, ст. 29) шляхом: саморозпуску (ст. 26) або реорганізації (ст. 27).
Можливе створення окремої юр. особи (громадської організації або громадської спилки) Створення відокремленого підрозділу ЛРУ
13 Харківська область
("ХОТР") Окрема юр. особа Залишення в ЛРУ (за умов ЛРУ як громадської спилки) за договором з ЛРУ Створення відокремленого підрозділу ЛРУ
14 Луганська область
("ЛОРС") Окрема юр. особа Залишення в ЛРУ (за умов ЛРУ як громадської спилки) за договором з ЛРУ Створення відокремленого підрозділу ЛРУ
15 Вінницьке ОВ Легалізація ОВ ЛРУ Припинення діяльності ОВ ЛРУ (ст. 25, ст. 29) шляхом: саморозпуску (ст. 26) або реорганізації (ст. 27).
Можливе створення окремої юр. особи (громадської організації або громадської спилки) Створення відокремленого підрозділу ЛРУ
16 Волинська область
("ЛРВ") Окрема юр. особа Залишення в ЛРУ (за умов ЛРУ як громадської спилки) за договором з ЛРУ Створення відокремленого підрозділу ЛРУ
17 Запорізьке ОВ Реєстрація ОВ ЛРУ Припинення діяльності ОВ ЛРУ (ст. 25, ст. 29) шляхом: саморозпуску (ст. 26) або реорганізації (ст. 27).
Можливе створення окремої юр. особи (громадської організації або громадської спилки) Створення відокремленого підрозділу ЛРУ
продовження таблиці 1

18 Чернiгiвське ОВ Легалізація ОВ ЛРУ Припинення діяльності ОВ ЛРУ (ст. 25, ст. 29) шляхом: саморозпуску (ст. 26) або реорганізації (ст. 27).
Можливе створення окремої юр. особи (громадської організації або громадської спилки) Створення відокремленого підрозділу ЛРУ
19 Iвано-Франкiвське ОВ ("Прикарпаття") На прохання керівникові, відповідь не отримана Не можливо сформулювати орієнтовні рекомендації Створення відокремленого підрозділу ЛРУ
20 Хмельницьке ОВ не зареєстровано Можливе створення окремої юр. особи (громадської організації або громадської спилки) Створення відокремленого підрозділу ЛРУ
21 МВ м. Києва Легалізація окремого об’єднання Створення відокремленого підрозділу ЛРУ
22 ОВ Київської обл. Легалізація ОВ ЛРУ Припинення діяльності ОВ ЛРУ (ст. 25, ст. 29) шляхом: саморозпуску (ст. 26) або реорганізації (ст. 27).
Можливе створення окремої юр. особи (громадської організації або громадської спилки) Створення відокремленого підрозділу ЛРУ
23 Кіровоградське ОВ не зареєстровано Можливе створення окремої юр. особи (громадської організації або громадської спилки) Створення відокремленого підрозділу ЛРУ
24 Львівське ОВ
Львівський клуб
короткохвильовиків Реєстрація ОВ ЛРУ Припинення діяльності ОВ ЛРУ (ст. 25, ст. 29) шляхом: саморозпуску (ст. 26) або реорганізації (ст. 27).
Можливе створення окремої юр. особи (громадської організації або громадської спилки) Створення відокремленого підрозділу ЛРУ

продовження таблиці 1

25 Житомирське ОВ Реєстрація ОВ ЛРУ Припинення діяльності ОВ ЛРУ (ст. 25, ст. 29) шляхом: саморозпуску (ст. 26) або реорганізації (ст. 27).
Можливе створення окремої юр. особи (громадської організації або громадської спилки) Створення відокремленого підрозділу ЛРУ
26 Чернівецька область "Буковина" ("ЛРБ") Окрема юр. особа Залишення в ЛРУ (за умов ЛРУ як громадської спилки) за договором з ЛРУ Створення відокремленого підрозділу ЛРУ
27 Миколаївське ОВ Реєстрація ОВ ЛРУ Припинення діяльності ОВ ЛРУ (ст. 25, ст. 29) шляхом: саморозпуску (ст. 26) або реорганізації (ст. 27).
Можливе створення окремої юр. особи (громадської організації або громадської спилки) Створення відокремленого підрозділу ЛРУ

Примітка: за даними, що містяться на офіційному веб-сайті  ЛРУ п’ять радіоклубів мають статус громадського об’єднання, зареєстрованих як юридичні особи відповідно до Закону «Про громадські об’єднання», що діє з 01.01.2013 року.
Таблиця 2
Стан та орієнтовні дії РВ ЛРУ та колективних членів ЛРУ відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання”

№ з/п Найменування об’єднання за адміністративною територією України Статус в ЛРУ Легалізація або
реєстрація як  регіональний осередок ЛРУ
Легалізація або
реєстрація як окрема юридична особа
Рекомендовані дії відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання”
(за добровільним рішенням членів об’єднання)
1 2 3 4 5
1 Криворожское региональное отделение Лиги радиолюбителей Украины Регіональне відділення ЛРУ Не встановлено Не встановлено Припинення діяльності ОВ ЛРУ (ст. 25, ст. 29) шляхом: саморозпуску (ст. 26) або реорганізації (ст. 27).
Можливе створення окремої юр. особи (громадської організації)
та входження за договором з ЛРУ

2 Асоціація радіоаматорів «Товариство Друзів Радіо» м. Харків Колективний член ЛРУ Перевірити статут Реєстрація як окрема юр. особа Залишення в ЛРУ (за умови ЛРУ як громадської спилки) за договором з ЛРУ
3 Украинский  контест  клуб  (UCC) Колективний член ЛРУ Перевірити статут Реєстрація як окрема юр. особа Змини в статуті. Залишення в ЛРУ (за умови ЛРУ як громадської спилки) за договором з ЛРУ


подовження таблиці 2

4 Клуб ветеранов "Волна" Колективний член ЛРУ Не встановлено Не встановлено Можливе створення окремої юр. особи (громадської організації) та входження за договором з ЛРУ
5 Cоюз радиолюбителей "Радиохвыля", г.Чугуев Колективний член ЛРУ Реєстрація як окрема юр. особа Залишення в ЛРУ (за умови ЛРУ як громадської спилки) за договором з ЛРУ
Ассоциация радиолюбителей "Союз – Чернобыль” Колективний член ЛРУ Не встановлено Не встановлено Зміни до статуту
Можливе створення окремої юр. особи (громадської організації)
та входження за договором з ЛРУ
Международный клуб UDXC Колективний член ЛРУ Не встановлено Не встановлено Зміни до статуту
Можливе створення окремої юр. особи (громадської організації)
та входження за договором з ЛРУ
Додаток
Реєстраційні або легалізаційні документи (джерело – сайт ЛРУ)
Сумське ОВ легализация ОВ ЛРУ
Тернопiльське ОВ ("ТАРК") данні відсутні

Черкаське ОВ ("ЧМРК") данні відсутні

Закарпатське ОВ данні відсутні

Днiпропетровське ОВ не зареєстровано

Одеське ОВ легализация ОВ ЛРУ


Херсонське ОВ не зареєстроване
Полтавське OB реєстрація ОВ ЛРУ


Донецьке ОВ реєстрація ОВ ЛРУ


ОВ АР Крим не зареєстроване

МВ м.Cевастополя не зареєстроване
Рiвненське ОВ реєстрація ОВ ЛРУХаркiвське ОВ юр. особа
("ХОТР")


Луганське ОВ реєстрація ОВ ЛРУ???? Можливо й окрема юр. особа
("ЛОРС")


Вiнницьке ОВ легалізація ОВ ЛРУ
Волинське ОВ реєстрація юр. особа
("ЛРВ")


Запорiзьке ОВ реєстрація ОВ ЛРУЧернiгiвське ОВ легализація ОВ ЛРУ


Iвано - Франкiвське ОВ ("Прикарпаття") данні відсутні

Хмельницьке ОВ не зарегестрировано

МВ м. Київ легалізація як окреме об’єднанняОВ Київської обл. легалізація ОВ ЛРУ


Кiровоградське ОВ не зарегестрирована

Львiвське ОВ
"Львівський клуб
короткохвильовиків" реєстрація ОВ ЛРУ


Житомирське ОВ реєстрація ОВ ЛРУ


Чернiвецьке ОВ "Буковина" ("ЛРБ" Юр. лицо


Миколаївське ОВ реєстрація ОВ ЛРУПащенко В.І. UT2UQ

И так, для тех кто умеет читать, делать выводы и трезво мыслить, выводы:
1.отчетно-выборное собрание КРО ЛРУ превращается в отчетное, т.к. выбирать ни кого в несуществующую организацию в 2014 году-КРО ЛРУ бессмысленно (согласно закону).
2. Нужно само распуститься, передать все имущество и денежные средства радио клубу Кривбасс, как единственной легитимной организации в 2014 году в Кривом Роге. Членские взносы за 2014 год платить в размере 15 гривен в радиоклуб Кривбасс, а желающим быть членом ЛРУ, необходимо подождать пока ЛРУ не определиться с новым уставом и лишь тогда туда вступать.
Все достаточно просто и понятно. Т.е. главнюки остаются без кресел и превращаются в рядовых членов радио клуба Кривбасс, с чем я их поздравляю, ХИ.

UT1EA

Сообщения : 144
Дата регистрации : 2011-09-17

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г. Empty Re: Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г.

Сообщение  UT6EN в Вс Ноя 24, 2013 7:17 pm

В.В.если я правильно понял данная информация содрана с сайта Степаненко и носит иформационый характер перед отчетно-выборным собранием Криворожского регионального отделения ЛРУ.
Интересно узнать Ваше мнение человека стоявшего у истоков создания Криворожского РО ЛРУ и много лет возглавлявшего эту организацию,почему должна произойти ликвидация или самороспуск?

UT6EN

UT6EN

Сообщения : 100
Дата регистрации : 2011-08-16

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г. Empty Re: Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г.

Сообщение  UT1EA в Вс Ноя 24, 2013 7:44 pm

Я же просил внимательно читать:
Міністерство юстиції на даний час виконало ст. 7 Закону та номінально ОВ ЛРУ для всеукраїнської організації ЛРУ визнало у вигляді відокремлених підрозділів (терміном 1 рік – тобто на 2013 рік). Вже на 2014 рік така дія для ЛРУ припиняється.
Т.Е. деятельность КРО ЛРУ в 2014 году будет являться НЕЗАКОННОЙ со всеми вытекающими отсюда последствиями. Информация действительно взята из сайта Степаненко (а не содрана) для того, чтоб вы все знали об этом и не позволяли главнюкам в очередной раз вешать нам лапшу на уши , и не важно как она дана, важно то, что это дает профессиональный юрист, а не замполит,или кто из нас тупых.Shocked 
Другого выхода ЗАКОН не предусматривает.Evil or Very Mad

UT1EA

Сообщения : 144
Дата регистрации : 2011-09-17

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г. Empty Re: Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г.

Сообщение  UT0EK в Пн Ноя 25, 2013 3:13 pm

Юристы тоже разные бывают... танцующие под разные дудки...И законов у нас в стране много,все знают,как они выполняются и как их (или ими) можно вертеть.
Согласно ныне действующего Устава КРО ЛРУ:"КРО является первичной организацией Лиги радиолюбителей Украины",соответственно,подчиняемся только распоряжениям ныне легитимого руководства ЛРУ.
Не нужно гнать волны и бежать впереди паровоза,особенно не членам этого самого КРО ЛРУ,и вообще ЛРУ.Мы уж о себе сами как-то побеспокоимся.
Владимир Владимирович! Несколько лет назад Вы сами утверждали,давя накопленным за многие годы авторитетом,что нужно тщательно фильтровать информацию,полученную с оппозиционных ЛРУ сайтов,рефлекторов и форумов.Хочу напомнить Ваш собственный постулат.
UT0EK
UT0EK

Сообщения : 110
Дата регистрации : 2011-09-21

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г. Empty Re: Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г.

Сообщение  UT1EA в Пн Ноя 25, 2013 4:10 pm

Игорь, КРО ЛРУ не является никакой первичной организацией ЛРУ.Посмотри документ, полученный от ЛРУ,
а является региональным отделением (плохо, что даже зам.председателя не знает элементарных вещей, где уж там говорить о работе) Sad , деятельность которых с 2014 года законом прекращена и не надо быть юристом, что-бы это прочитать в законе. И я потому и вышел из ЛРУ, что сия организация ни в городском масштабе, ни во всеукраинском абсолютно ничем не занимается, кроме дележа и использования членских взносов в своих целях. А в городском масштабе не выполнила и 75% того,что принимали ее члены. Поэтому на сайте и планов не вывешено, а то сразу видно, что дел никаких и протоколов собраний нет по той же причине.Мое выступление на отчетном собрании и будет посвящено этим вопросам, потому, что я вышел из состава ЛРУ с 1 июля 2013 года, а до этого был членом КРО ЛРУ, так что имею право сказать вам все, что я думаю о вашей работе. Спасибо UR8EN, что Денис снимал прошлое отчетно-выборное собрание и там запечатлено, что, где и как. Так, что не надейтесь, что все пройдет гладко. Laughing

UT1EA

Сообщения : 144
Дата регистрации : 2011-09-17

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г. Empty Re: Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г.

Сообщение  UT0EK в Пн Ноя 25, 2013 8:34 pm

UT1EA пишет:Игорь, КРО ЛРУ не является никакой первичной организацией ЛРУ.Посмотри документ, полученный от ЛРУ,
а является региональным отделением
Начинается...Пускание пузырей...А в чем разница между РО и первичной организацией? Да тот же ... только вид сбоку.
А ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ собрание КРО ЛРУ пройдет в рабочей,конструктивной и продуктивной атмосфере,в этом я уверенRolling Eyes 
UT0EK
UT0EK

Сообщения : 110
Дата регистрации : 2011-09-21

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г. Empty Re: Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г.

Сообщение  UT6EN в Вт Ноя 26, 2013 7:10 am

А,какой закон или регламент предоставляет право голоса и право агитации с трибуны во время отчетно-выборного собрания  организации или объеденения человеку который не состоит на данный момент в рядах этой организации?

Перефразирую высказывание таможиника Верещягина :"Мне все равно,за клуб обидно."

UT6EN

UT6EN

Сообщения : 100
Дата регистрации : 2011-08-16

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г. Empty Re: Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г.

Сообщение  UT1EA в Вт Ноя 26, 2013 7:26 am

Игорь.так ты и не заканчивал пускание пузырей.Первичная организация это та, что действует на основе
устава вышестоящей  организации, а у КРО ЛРУ-свой устав, или забыл? Право на принятие своего устава как раз и давал статус региональной организации, тщательнее надо, тщательнее. Искусством словоблудия
у нас владеет только Ю.М.Архипов, учись.
То UT6EN, Алексей, а какой закон может мне запретить выступление? Думаю и тебе тоже нужно к Архипову на обучение... Very Happy

UT1EA

Сообщения : 144
Дата регистрации : 2011-09-17

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г. Empty Re: Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г.

Сообщение  UT0EK в Вт Ноя 26, 2013 9:13 am

UT0EK пишет:
Согласно ныне действующего Устава КРО ЛРУ:"КРО является первичной организацией Лиги радиолюбителей Украины"
Для слышащих только себя (а также для тех,кто на бронепоезде) повторю эту ЦИТАТУ из НЫНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО Устава КРО ЛРУ.А по-Вашему надо было написать:"Криворожское региональное отделение является региональным отделением ЛРУ"? И где здесь здравый смысл?
А выступать вам на собрании или нет,это уже не Вам (не члену КРО) решать.Если громада не даст права выступить,придется "молчать в тряпочку -UT1EA."(с)Cool  . Никакого "блиц-крига" не будет!
UT0EK
UT0EK

Сообщения : 110
Дата регистрации : 2011-09-21

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г. Empty Re: Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г.

Сообщение  UT1EA в Вт Ноя 26, 2013 10:05 am

Игорь, я понимаю ваше желание закрыть рот всем, кто имеет мнение, отличное от вашего. Но мне не нужно ни чье разрешение на выступление, я 1,5 года из двух лет каденции КРО ЛРУ был полноправным членом и нужно всего-лишь записаться на выступление (а по вашим документам я наверное еще член  Very Happy ,
так как  решения совета об исключении меня за неуплату взносов, с ознакомлением меня, я не вижу, да и  вряд ли оно выносилось на совет, протоколов то никто не видел, как и т.н. устава КРО ЛРУ,на который ты ссылаешься, о причинах этого я уже писал. О блиц-криге вообще бред, никто в ваши ряды
ряды не собирается возвращаться  Evil or Very Mad Да и спорить с вами нет никакого желания, да и не о чем, но сказать вам, то что заслужили  придется  Laughing

UT1EA

Сообщения : 144
Дата регистрации : 2011-09-17

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г. Empty Re: Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г.

Сообщение  UT6EN в Вт Ноя 26, 2013 5:09 pm

UT1EA пишет:
То UT6EN, Алексей, а какой закон может мне запретить выступление? Думаю и тебе тоже нужно к Архипову на обучение... Very Happy
[/quote]
В.В. спасибо за ссылку и направление я определюсь сам с выбором доктора.

В.В. Вы определитесь со своим членством в ЛРУ и КРО ЛРУ пишите на сайтах о своем выходе,а инстинкт тянет Вас на отчетно-выборное собрание.

UT6EN

UT6EN

Сообщения : 100
Дата регистрации : 2011-08-16

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г. Empty Re: Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г.

Сообщение  UT1EA в Вт Ноя 26, 2013 5:32 pm

Алексей, я уже давно определился, ЛРУ никчемная организация, а наше КРО ЛРУ вдвойне никчемная.
Я хожу на собрания членов радио клуба Кривбасс, а поскольку 1,5 года каденции КРО ЛРУ был членом, то естественно и отчет интересует. Это наши главнюки держатся за свои кресла, ничего для нас не делая, вот и хочу посмотреть с какими выражениями лица они будут вешать лапшу вам на уши, а вы в очередной раз будете это хавать, с дебильной настойчивостью, и вопреки закону, хлопая от радости. Воистину говорят,что народ имеет тех руководителей,которых заслуживает, в добрый путь...Shocked

UT1EA

Сообщения : 144
Дата регистрации : 2011-09-17

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г. Empty Re: Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г.

Сообщение  UT6EN в Вт Ноя 26, 2013 5:55 pm

Время покажет кто есть кто.

UT6EN

UT6EN

Сообщения : 100
Дата регистрации : 2011-08-16

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г. Empty Re: Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г.

Сообщение  UT0EK в Вс Дек 01, 2013 8:31 pm

Как и ожидалось,в рабочей,конструктивной обстановке состоялось отчетно-выборное собрание КРО ЛРУ.Избран состав Совета:
-Председатель:Голованев Алексей Николаевич UT6EN
-Зам.председателя: Овчинников Николай Александрович UR5EDK
-Председатель судейской коллегии: Осыпа Владимир Степанович UT0EW
-Начальник QSL-бюро: Дубина Владимир Федорович UT2EZ
-Секретарь-казначей: Архипов Юрий Михайлович UT1EJ
Успехов им в дальнейшей работе!
Кандидатуры на должность председателей КВ и УКВ секций будут рассмотрены на следующем собрании,5 января 2014 года.
UT0EK
UT0EK

Сообщения : 110
Дата регистрации : 2011-09-21

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г. Empty Re: Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г.

Сообщение  UT5EPP в Пн Дек 02, 2013 11:26 am

Собрание прошло демократично- кто хотел высказывался и предлагал свое- никому рот не закрывали.
Но я о другом- меня больше волнует судьба нашего сайта. Передача функции администратора неизбежна.
Я предложил, что бы эти функции выполнял новый Председатель - и мои аргументы.
На админе лежит основная ответственность - будет ли работать сайт и в каком режиме - он лицо без приоритетов - кв, укв или чисто DX-инг и нет личных "любимчиков". Только свежая и объективная информация в рамках "закона". Он не может допускать на форуме оскорбительных высказываний участников форума и обладает правом "забанить" любого- кто себе это позволит.
И если эти функции передать человеку чисто техническому- не несущему никакой ответственности за свои действия, то не исключены определенные приоритеты в чью либо сторону.
Вот по этому, это только мое мнение, функции админа должен исполнять человек наделенный всей громадой , согласно нашего устава, полномочиями и несущего всю ответственность за происходящее на нашем сайта. Правда я видел реакцию UT6EN на мое предложение -он резко замотал головой - мол не согласен этим заниматься. Но можем ли тогда мы быть уверенны в объективности админа?
С уважением
UT5EPP

UT5EPP

Сообщения : 195
Дата регистрации : 2012-01-17

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г. Empty Re: Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г.

Сообщение  UT1EA в Пн Дек 02, 2013 1:01 pm

Пользуясь статусом члена радио клуба "Кривбасс" и не члена КРО ЛРУ позволю себе высказать пожелания новому председателю:
1.Вывесить на сайте устав КРО ЛРУ.
2.Список членов КРО ЛРУ и состояние оплаты членских взносов помесячно,после ежемесячного собрания.
3.План работы на 2014 год.
4.Планы на год всех секций, чтобы все могли следить за состоянием дел.
5.Бюджет на 2014 год.
6.Модерирование сайта поручить знающему человеку, мое виденье- это может быть Аврунов Александр
Николаевич-US5EY.
7.Думаю, что уговорить Сашу, председателю по силам.
8.Постоянно публиковать на сайте протоколы ежемесячных собраний и протоколы Совета.
9..Потому, что все это предыдущим председателем и т.Архиповым Ю.М. упорно игнорировалось я и вышел из состава этой бесполезной для радио любителей Кривого Рога организации.

UT1EA

Сообщения : 144
Дата регистрации : 2011-09-17

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г. Empty Re: Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г.

Сообщение  UT5EPP в Пн Дек 02, 2013 3:14 pm

Думаю никто не обвинит меня в "пидлабузныцтве" к В.В. UT1EA, но почти со всеми пожеланиями новому Председателю нашего отделения согласен.
Пытался найти на нашем сайте и почитать устав КРО ЛРУ- не нашел: подумал, что не умею искать.
Тема в форуме- обсуждение правовых документов существует, а самого раздела - Правовые документы и Регламент КРО ЛРУ - отсутствует.
И все вопросы касающиеся денежных сборов и затрат должны быть абсолютно прозрачные и максимально стерильные - не должно быть повода для каких бы то не было сомнений. А это может обеспечить не только годовой отчет ревизионной комиссии(где не все бывают и все воспринимается на слух), а и постоянный отчет на сайте о доходах и расходах. Да и решения совета отделения должны быть освещены на сайте, как и планы работы и их выполнение.
И особенно согласен с 6 пунктом - такой человек как Аврунов Александр Николаевич-US5EY, не только знающий толк в компьютерах, но и человек высоких моральных качеств - ему можно доверять.
UT5EPP

UT5EPP

Сообщения : 195
Дата регистрации : 2012-01-17

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г. Empty Re: Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г.

Сообщение  UT1EA в Сб Дек 07, 2013 7:45 am

Судя по реакции вновь избранного председателя, никаких изменений в принципах работы со своими избирателями не предвидится, то же полное игнорирование их как таковых. Нет протокола отчетно-выборного собрания, отчета ревизионной комиссии, чтоб мы могли сделать выводы о деньгах.
Да тяжело из нас выбить выражение: "ты начальник-я дурак и наоборот".
Жаль, личность нового председателя, вызывает полное разочарование, что просто подтверждает мое мнение о полной ненужности надстройки в виде КРО ЛРУ в Кривом Роге.
Объяснение в виде, предновогодней занятости, что мол мы усиленно работаем, и так далее, не принимается, факты говорят об обратном, вы ведь знали куда шли, извольте соответствовать..Razz

UT1EA

Сообщения : 144
Дата регистрации : 2011-09-17

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г. Empty Re: Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г.

Сообщение  UT6EN в Вс Дек 08, 2013 6:27 pm

UT1EA пишет:Судя по реакции вновь избранного председателя, никаких изменений в принципах работы со своими избирателями не предвидится, то же полное игнорирование их как таковых. Нет протокола отчетно-выборного собрания, отчета ревизионной комиссии, чтоб мы могли сделать выводы о деньгах.
Да тяжело из нас выбить выражение: "ты начальник-я дурак и наоборот".
Жаль, личность нового председателя, вызывает полное разочарование, что просто подтверждает мое мнение о полной ненужности надстройки в виде КРО ЛРУ в Кривом Роге.
Объяснение в виде, предновогодней занятости, что мол мы усиленно работаем, и так далее, не принимается, факты говорят об обратном, вы ведь знали куда шли, извольте соответствовать..Razz

Песык лае( гавкае),а караван иде дальше.

4 декабря состоялось заседание вновь избраного совета КРО ЛРУ на совете обсуждался план работы на ближайший период составлялся бюджетна 2014 год.
Большое спасибо UT5EPP и UT2EC за соласие и поддержку мероприятий проводимых и запланированных на ближайшее время.
Обсуждались правовые вопросы,вопросы содержания и модерирования сайта,я веду переговоры с радиолюбителями г КРИВОЙ РОГ о создании полноценного
сайта.
Все радиолюбители имеющие навыки модерирования приглашаются к сотрудничеству по созданию сайта.
Я,приглашаю всех к сотрудничеству, приглашаю всех радиолюбителей принять участие в формировании бюджета 2014г.
Все предложения и пожелания по средам предлагайте в помещении клубной станции UR4EWA Вас услышат.

Большая просьба к опозиции не мешаете работать,дайте время на ознакомление со всеми документами и принятия решения.

Вся информация относительно бюджета и работы КРО ЛРУ на 2014г будет предложена 5 января 2014г на общем собрании КРО ЛРУ для утверждения.

UT6EN


UT6EN

Сообщения : 100
Дата регистрации : 2011-08-16

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г. Empty Re: Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г.

Сообщение  UT1EA в Пн Дек 09, 2013 8:29 am

Пэсык гавкае, чтоб караван ослов не расслаблялся,а то куда он идет и зачем, пока по-видимому он и сам не очень понимает. Как народ может вам что-то советовать и обговаривать, если мы пока ничего не видим, на планов, ни проекта бюджета. Если вы не знаете, что собираетесь сделать, то так и напишите, мол мы не "могем" помогите, будем вместе думать. На наши предложения пока нет ответов, так что? вам советовать я лично не очень понимаю, да и вы судя по-всему тоже  Laughing Учитесь общаться с народом и будет вам счастье Cool 

UT1EA

Сообщения : 144
Дата регистрации : 2011-09-17

Посмотреть профиль

Вернуться к началу Перейти вниз

Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г. Empty Re: Отчетно-выборное собрание в Кривом Роге 1 декабря 2013 г.

Сообщение  Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу

- Похожие темы

 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения